Het doel van het evenement is het bevorderen van de saamhorigheid in de dorpen en het versterken van het gemeenschappelijk denken in een tijd van individualisering. Vooral in een omgeving waar nog steeds flink gebouwd wordt zal het aantal nieuwe bewoners  in de dorpen groeien.  Om het ‘dorpse’ gevoel  in stand te kunnen houden, niet van elkaar te vervreemden en ook nieuwe bewoners op deze wijze een warm welkom te kunnen bieden blijft het van belang van tijd tot tijd evenementen te organiseren. Mensen kunnen elkaar beter leren kennen en wellicht iets voor elkaar en voor de dorpen betekenen. De Stichting Dorpenfeest HSW wil hieraan graag bijdragen.  

Eens in de vijf jaar wordt daarom een Dorpenfeest georganiseerd. In 2010 is besloten daar zelfs een 10-daags durend dorpenfeest van te maken. Dit in samenwerking met vv Harkstede, zodat ook allerlei sportactiviteiten in de feestweek kunnen worden gehouden. Het sportpark van de voetbalvereniging aan de Hamweg is een prima locatie om een grote feesttent neer te zetten waar diverse activiteiten kunnen plaatsvinden.
Er staat een fantastisch team van vrijwilligers klaar om een geweldig feest te organiseren.